I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VbottfbuMSM: Västerbottens försvarsutbildningsförbunds minnesmedalj med anledning av 200-årsminnet av den sista gemensamma svensk-finska härens upplösning (FBU)   Sverige

Instiftad år: 2009 Valör: Brons
Ytterligare information:
Västerbottens försvarsutbildningsförbund minnesmedalj

Bakgrund
Västerbottens försvarsutbildningsförbund har ansökt om bärandetillstånd för en minnesmedalj med anledning av 200-årsminnet av den sista gemensamma svensk-finska härens upplösning i kykparken i Umeå den 8 oktober 1809. Medaljen är slagen i silver med försvarsutbildarnas medaljband. Medaljens åtsida visar Carl von Döbeln i porträtt.

Bedömning
För att bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer ska föreligga för minnesmedaljer gäller nedanstående riktlinjer:

1. Att medalj utges med anledning av ett riksintresse (beslut har fattats av H.M. Konungen eller regeringen/riksdagen)

2. Vid avveckling av organisationsenhet inom Försvarsmakten eller av frivillig försvarsorganisation.
a. I sådant fall ska medaljen vara utförd i brons.

3. Medalj utgiven av Försvarsmakten, organisationsenhet inom myndigheten eller frivillig försvarsorganisations centralförbund och i det närmaste uppfylla kravet på ett riksintresse.
a. Medges synnerligen restriktivt
b. I sådant fall ska medaljen vara utförd i brons.

4. I övriga fall gäller att synnerliga skäl föreligger.

Föreliggande minnesmedalj uppfyller inte de krav Försvarsmakten ställer för att medge bärandetillstånd.

Beslut
PROD FÖRB beslutar att inte medge bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer för Västerbottens försvarsutbildningsförbunds minnesmedalj med anledning av 200-årsminnet av den sista gemensamma svensk-finska härens upplösning i kyrkparken i Umeå den 8 oktober 1809.

Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit och kapten Patrik Laestadius, PROD FÖRB, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2010-08-22 22:11:11, av: Rolf Hertler.
Uppladdad: 2010-11-07 22:00:52, av: Webmaster.Minnesmedalj

Uppladdad: 2010-11-07 22:01:56, av: Webmaster.
Uppladdad: 2019-09-15 10:29:14, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2010-09-14 17:35:24Inge-Bo Asplund
Västerbottens försvarsutbildningsförbund har instiftat en silvermedalj med von Döbelns bild till 200-årsminnet av den sista förenade svensk-finska härens upplösning och hemförlovning i kyrkparken i Umeå 8 oktober 1809 – då Döbeln också höll ett av den svenska retorikens mest berömda tal till trupperna.

Försvarsutbildarna har genom sina föregångare Landsstormen och FBU ägt det lokala firandet av händelserna i Finska krigets slutskede.

Medaljens åtsida är slagen med det drygt 100 år gamla verktyget för Umeå Landstormsförenings förtjänstmedalj. Verktyget är mycket exklusivt, graverat med en upphöjd skulpterad 3d-bild av Döbeln.

Frånsidan bär texten ”Sista svensk-finska hären upplöses i Umeå den 8 oktober 1809” på svenska och finska.

Medaljen bärs i försvarsutbildningsförbundens gemensamma gul/blå band, och släpspänne beläggs med en silverfärgad metallprofil av Döbeln.

Medaljen har tilldelats
- Sveriges och Finlands statsöverhuvud
- Som förtjänstbevis till ett antal personer som forskat och skrivit om kriget 1809-10 samt personer i Döbelns släktkrets
- Som förtjänstbevis till militär personal och frivilliga (från Sverige, Norge, Finland och Ryssland) som var deltagare eller närvarande vid de två märkeshändelserna, återuppspelningen av slaget vid Sävar och affairen vid Ratan i augusti, jämte firandet av arméns upplösning i oktober 2009.
- Som minnesmedalj till medlemmar i frivilligorganisationer i Västerbotten
-
Generellt bärandetillstånd till svensk uniform söktes hos Hkv/PROD 1 oktober 2008, senaste information från kn Lestander, PROD, 12 april 2010 är att behandlingen av ärendet fortfarande pågår i positiv anda.
2010-09-03 23:59:55Jesper Klasson
Vilka tilldelades denna medalj?
2010-07-05 00:05:32PeO Sandberg
Vi söker mer information och bilder om/på denna medalj.