I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj - äldre version   Sverige

Instiftad år: 1818 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s. 337-338 nr 25 o 25a.

Denna medalj är gjord med samma stampar som för kastpenningen vid kröningsprocessionen. Diameter 31 mm.

Upplagor:
1817-1818 tillverkades 10 ex i guld med Karl XIII:s bild och Karl XIV Johans bild med grönt band. Fördelningen är okänt bland dessa 10.

1823 tillverkades 10 + 4 = 14 i guld med okänt band. Dock har medalj med svart band påträffats och det är sannolikt från detta år.

1828-1830 tillverkades 23 ex i guld med okänt band. Exemplaret med det svarta bandet kan också vara från denna upplaga.

Åtsida: Karl XIV Johans med krona och ordensregalier.

Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING (Konungens valspråk).

Medaljen är gjord med samma stampar som kastmynten i silver, som slängdes ut till åskådarna under kröningsprocessionen i staden.

KRÖNINGSMEDALJ, präglad med anledning av Karl XIV Johans kröning i Stockholms Storkyrka den 11 maj 1818, graverad av Carl Enhörning och Lars Grandel, åtsidan med Karl XIV Johan i profil klädd i kröningsdräkt och krönt med krona, inskriptionen lyder CARL XIV JOHAN SV. OCH NORR. K. KRÖNT AR 1818, frånsidan med eklövs- och lagerkrans och valspråket FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING, diameter 30 mm, vikt 17,3 gram

LITTERATUR:
Bror Emil Hildebrand: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer, del II, Stockholm 1875, sidan 337, nr 25a
Nordisk Numismatisk Årsskrift, Stockholm 1947, sidan 135
Källor: Bl a uppsats av Torgny Lindgren om Kröningsmedaljerna (under komplettering)


Medaljen präglades med anledning av Karl XIV Johans kröning i Stockholms Storkyrka 11 maj 1818. Den delades ut i 10 exemplar av guld med kedja och grönt band till bondeståndets ledamöter, övriga ledamöter inom ståndet fick medaljen på samma sätt fast i silver.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-22 00:43:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-22 00:43:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-14 01:16:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-14 01:16:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-14 15:09:46, av: Richard Nyström.Åtsida- mörkgrönt band (smutsigt?)

Uppladdad: 2014-03-14 15:10:14, av: Richard Nyström.Frånsida- mörkgrönt band (smutsigt?)

Uppladdad: 2018-11-29 11:09:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-11-29 11:09:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: