I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSUBFt: Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårers förtjänsttecken i brons   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
Bronsmedalj: Styrelsemedlem i sex år eller medlem tio år.

Medalj i 8:e storleken ( 31mm ) finns i tre valörer guld, silver och brons.
Medaljbanden är för guld blå/gul, silver röd/gul, brons röd/vit.

Medalj kan också delas ut till den eller de som har gjort en bragd eller väl förtjänt där av t.ex. ungdomsbrandman som gjort en räddningsinsats eller ledare vid CTIF tävlingar tre gånger.
Lägerchef erhåller silvermedalj efter genomfört läger

Beslut om ”bragd” fattas av styrelse efter ansökan från lokal kår.

Utdelning till medlem, ansökan till styrelsen från lokal kår en månad innan årsmötet.

Förbundet sveriges ungdomsbrandkårer
Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer (förkortat FSU) är en ideell riksorganisation som verkar för att riskmedvetandet ökar bland ungdomar, vilket leder till ett engagemang i föreningslivet och en meningsfull fritid. Sedan 1990 finns Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer. Förbundets uppgift är att vara ett samlande organ som skall företräda och tillvarata de anslutna föreningarnas intresse.

Vår vision är att Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer skall finnas i alla Sveriges kommuner och likaså verka för att öka vårt nationella arbete.


 

Uppladdad: 2017-04-27 23:22:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-27 23:22:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-10 20:10:42, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Kommentarer: