Fritextsök medalj:

 

SFFGM: Kungl. Svea Flygflottiljs (F 8) förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1954 Valör: Guld
Ytterligare information:
Svea flygflottilj även F 8 Barkarby och F 8, var en svensk flygflottilj inom Flygvapnet, som verkade mellan åren 1938 och 1963. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Barkarby på Barkarby flygbas, Järfälla kommun, Uppland.

Viktigare årtal
1936: Den 11 juni beslutar riksdagen om bland annat uppsättning Svea flygflottilj.
1937: Flottiljområdet börjar byggas.
1938: Den 1 juli bildas flygflottiljen.
1938: Den 1 oktober tillfördes flottiljens första jaktdivision.
1939: Den 6 juni delade Kung Gustav V ut flottiljen fana tillsammans med fyra andra flottiljer/skolor på Barkarby.
1939: Den 14 september ombaserades hela flottiljen till Bulltofta.
1939: Flottiljen hjälper till med att organisera Svenska frivilligflottiljen i Finland (F 19).
1942: Flottiljens utökas till utökas, och består av tre jaktdivisioner och en transportflygdivision.
1944: Den 17 september delade Kung Gustav V ut fanor till åtta flottiljer/skolor på Barkarby.
1946: Stamflygförarskolan bildas vid flottiljen den 1 oktober.
1948: Stamflygförarskolan överförs till Roslagens flygkår (F 2).
1949: Den 27 maj mottog flottiljen sina första jetflygplan, J 28B Vampire.
1953: Flottiljen börjar tillföras J 29 Tunnan.
1956: Flottiljen börjar tillföras J 34 Hawker Hunter.
1958: Den 3 november tillkom Flygvapnets flygräddningsgrupp (FRÄD) från Roslagens flygkår (F 2).
1958: Flottiljen organiserar en FN-flyggruppen i Libanon.
1961: Flottiljen sätter upp och organiserar 22 U.N. Fighter Squadron (F 22).
1962: Den 24 april överförs flottiljens sista J 34 Hawker Hunter (34099) till Göta flygflottilj (F 9).
1963: Flygflottiljen upphör den 30 juni 1963.

Minnessida:

http://www.sveaflygflottilj.se/


 

Uppladdad: 2017-07-04 21:08:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:09:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:09:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:09:53, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-07-04 21:13:26, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-17 22:36:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-17 22:37:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-05 19:16:03, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Kommentarer: