I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DT1gr: Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss av första (=lägre) graden   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Guld

PDF
distopdf.pdf

Ytterligare information:
Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss ("Hoglandstecknet" enligt Areen) instiftades den 18 juni 1789 av hertig Karl med broderns medgivande och fanns i två klasser. Det utdelades första gången detta år men också efter slaget vid Öland 1789 och så sent som 1797 och fanns i två klasser. Tecknet bars i ett band med hertigens (d.v.s. Södermanlands) färger, svart och gult, och tilldelades underbefäl och sjömän vid örlogsflottan.

(Svensk Numismatisk Tidskrift 2:2006 s. 30).

Tillägg:
Det har ansetts att 'Hoglandstecknet' är ett felaktigt namn för Distinktionstecknet, men med tiden har det blivit vedertaget att kalla både den mindre Hertig Karl-medaljen resp. Distinktionstecknet med detta namn. Medaljerna var tapperhetsmedaljer för drabbningen vid Hogland, även om de kom att också utdelas vid vissa senare drabbningar till sjöss. Detta betyder att "Hoglandstecknet" kan vara samma sak fast det är frågan om två till utseendet olika medaljer.

Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss av första (=lägre) graden har även utgjort förlaga till finländska flottans minnesmedalj från 2:a världskriget. I detta fall pekar svärden åt motsatt håll. Jmf uppladdade bilder nedan.

Källor:

http://www.sjohistoriskasamfundet.se/fn/fn31-lag.pdf
1Forrum Navale - Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, Nr 31, 1977. Se särskilt sidor 3, 120-134 samt 140. BILÄGGES SOM PDF.


 

Uppladdad: 2015-01-18 18:46:20, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-19 14:10:18, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-19 14:10:42, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2012-11-26 17:41:38, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-04-20 11:54:03, av: Richard Nyström.Exemplar med förgyllda svärdshandtag

Uppladdad: 2018-06-25 20:07:55, av: Richard Nyström.Åtsida - Finska Flottans minneskors

Uppladdad: 2018-06-25 20:08:19, av: Richard Nyström.Åtsida - Finska Flottans minneskors

Uppladdad: 2018-06-25 20:08:46, av: Richard Nyström.Frånsida - Finska Flottans minneskors

Kommentarer:
2015-02-07 07:40:46Richard Nyström
Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss av första (=lägre) graden har även utgjort förlaga till finländska flottans minnesmedalj från 2:a världskriget. Se uppladdade bilder.
2015-01-27 12:34:29Axel Isaksson
Enligt artikel nedan benämnes denna utmärkelse "av första graden" (trots att det är den lägre).
2013-12-05 14:52:20Jonas Arnell
Se http://www.sjohistoriskasamfundet.se/fn/fn31-lag.pdf en mycket intressant artikel.