I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖrebrolHushGM: Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1867 Valör: Guld
Ytterligare information:
Hildebrand II s. 486 (nr 73) o 528 (nr 39). Hyckert s. 164 (nr 165).

Örebro läns kungliga hushållningssällskap bildades på Örebro slott i januari 1803 och stadgarna godkändes av Kungl. Maj:t tre månader senare.


 

Uppladdad: 2017-06-17 00:54:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-21 10:55:00, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2012-08-21 10:55:22, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-08-21 10:55:46, av: Richard Nyström.Översikt - åtsidor

Uppladdad: 2012-08-21 10:56:08, av: Richard Nyström.Översikt - frånsidor

Kommentarer: