Fritextsök medalj:

 

FABHGM: Försäkringsaktiebolaget Hansas förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
Trygg och Hansa

Grunden för det nuvarande bolaget Trygg-Hansa är Städernas Allmänna Brandstodsbolag, bildat 1828. 1881 bildades ett antal andra mindre försäkringsbolag, bland andra: Fylgia, Liv-Viktoria, Järnvägsassuransföreningen, Allmänna Liv, Balder, Oden, Stella, Svitjod, Valkyrian och Mälaren. 1905 grundades Hansa Försäkrings AB, vilket rekonstruerades 1913. Bolaget uppgick årsskiftet 1964/65 i Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Svenska Lifförsäkringsbolaget Trygg grundades 1899 av Adolf af Jochnick.


 

Uppladdad: 2013-02-17 10:53:32, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2013-02-17 10:53:59, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-02-07 21:10:55, av: Richard Nyström.Samling miniatyrer

Kommentarer: