I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FFlMGHa: Riksförbundet Flottans Mäns hedersankare i guld   Sverige

Instiftad år: 1975 Valör: Guld
Ytterligare information:
Nr 1 tilldelade H M Konungen 1975.

Medalj i 9:e storleken.


Band: blått med tre gula ränder på mitten och en gul rand på vardera sidan.


 

Uppladdad: 2012-12-16 15:55:15, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2019-04-15 07:25:19, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Uppladdad: 2019-04-15 07:25:47, av: Mikael Sundbom.Från sida

Uppladdad: 2019-08-14 23:37:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: