I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

OII:sMt: Minnestecken med anledning av Oscar II:s frånfälle   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj över Kung Oscar II (1829-1907) finns i två versioner; en större (diameter 37 mm), och en mindre med band. Den större kunde bäras med band eller som brosch.


 

Uppladdad: 2011-06-10 02:30:21, av: Richard Nyström.Åtsida, större medaljen

Uppladdad: 2011-06-10 02:31:09, av: Richard Nyström.Frånsida - större medaljen

Uppladdad: 2011-06-10 02:31:52, av: Richard Nyström.Större medaljen monterad som brosch och därför välbevarad

Uppladdad: 2011-06-10 02:32:34, av: Richard Nyström.Åtsida - lilla medaljen med band

Uppladdad: 2011-06-10 02:33:45, av: Richard Nyström.Frånsida - lilla medaljen med band

Uppladdad: 2012-05-07 13:17:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-07 13:18:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-02-15 20:37:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-15 20:37:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-06 21:25:52, av: Richard Nyström.
Kommentarer: