I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMleta: Medaljen Litteris et Artibus i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1853 Valör: Silver
Ytterligare information:
Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV).
Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljen utdelas företrädesvis på Karldagen den 28 januari och på Gustavsdagen den 6 juni.

Medaljen utdelas i guld (förgyllt silver) av 8. storleken och bärs på bröstet i högblått band (i särskilda fall i Serafimerordens band).

På åtsidan (framsidan) av medaljen finns den regerande Konungens bröstbild och på frånsidan (baksidan) finns inskriften Litteris et Artibus omgiven av en öppen lagerkrans (se bilden nedan).

Fynd ger vid handen att medaljen även funnits som jetong under Oskar II (v g se bild nedan).


 

Uppladdad: 2016-09-14 22:08:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-14 22:08:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-03-31 19:51:57Richard Nyström
Det finns många "hål" i FM-listan - som inte är komplett. Denna medalj är absolut bärbart till uniform eftersom den tillhör kategori "D". "Statschefens, regeringens och myndigheters utmärkelsetecken (kategori A till I) ska bäras". Det framstår t o m att detta skulle vara något slags krav.

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 (Unibest 2009 v.1.5), M7739‐350014 fastställs för tillämpning från och med 2012‐12‐01.
2013-03-31 17:35:51Sara Backlund
Denna medalj är inte godkänd av FM att bäras på militär uniform. Dock får mostvarande medalj i guld bäras.