I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KTHgm: Kungliga Tekniska Högskolans guldsmedalj för Industrisamverkan   Sverige

Instiftad år: 2007 Valör: Guld
Ytterligare information:
KTH:s guldmedalj för industrisamverkan

KTH:s guldmedalj för industrisamverkan har instiftats för att uppmärksamma ämnesområdet industriell systemteknik och för att premiera goda insatser inom området. Industriell systemteknik är metoder och tekniker för att lönsamt utveckla, tillverka, driva och underhålla industriella anläggningar och system.

Priset instiftades på KTH 2007 och har från och med 2008 delats ut en gång varje år. Pristagare tidigare år är Johan Schubert (2008), Bernt Ericson (2009). Billy Fredriksson (2010) och Olle Wijk (2011). Mottagare 2012 var Hasse Johansson.


 

Uppladdad: 2013-03-21 16:41:08, av: Richard Nyström.Åtsida - tillverkare Sporrong AB

Uppladdad: 2014-01-05 21:44:50, av: Richard Nyström.Som ovan

Uppladdad: 2016-11-02 10:07:06, av: Jonas Arnell.Sara Mazurs medalj i utdelat skick

Uppladdad: 2018-10-24 21:51:44, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-11-02 10:06:09, av: Jonas Arnell.Sara Mazurs medalj efter ommontering till dammontage

Kommentarer:
2013-06-14 11:51:12Peder Peterson
Civil dekoration ej tillåten att bäras till uniform. Flyttas tillsvidare till historiska.