Fritextsök medalj:

 

HvBM: Hemvärnets bronsmedalj   Sverige

Instiftad år: 2006 Valör: Brons
Ytterligare information:
Medaljen instiftades under 2006 på initiativ av rikshemvämsrådet. Motivet för att instifta ytterligare en utmärkelse utöver de befintliga hemvärnets silvermedalj och hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj är att det behövs en medalj som även kan komma soldaten till del och som det går snabbt att besluta om och dela ut. En erkännansvärd gärning eller värdefull insats skall på ett skyndsamt sätt kunna belönas med denna utmärkelse.
(Beslut av rikshemvämschefen 2007-01-16, Hkv 16 991:62356)

Medaljen kan tilldelas en och samma person tre gånger, vilket markeras med metallstjärnor på medaljband och släpspänne. 

Uppladdad: 2008-10-03 16:11:09, av: Ulf Persson.
Uppladdad: 2015-06-07 20:27:34, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2015-06-07 20:30:06, av: Jonas Arnell.Frånsida för musiker

Uppladdad: 2017-02-27 22:49:52, av: Richard Nyström.Medalj och diplom

Uppladdad: 2018-09-11 20:34:04, av: Richard Nyström.Medalj med diplom

Uppladdad: 2014-09-17 13:33:07, av: Patrik Nilsson.Revers på Hemvärnets bronsmedalj då den delas ut till musiker

Kommentarer: