I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

JönlpistskSM: Jönköpings läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Krets = Länssammanslutning av pistolskytteklubbar. 26 st (2007). Olika medaljer, 1 per krets.


 

Uppladdad: 2017-11-04 21:18:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-04 21:19:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-04 21:19:44, av: Richard Nyström.Åtsida - förstoring

Kommentarer: