I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthPbfGHt: Stockholms Pansarbefälsförenings Hederstecken i guld (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1947 Valör: Guld
Ytterligare information:
Stockholms Pansarbefälsförening

Bandet byttes år 1995 till bandet uppladdat nedan.

Stockholms Pansarbefälsförening bildades år 1947 av ett antal fd värnpliktiga befäl från dåvarande P3 och är Stockholms FBU-förbunds enda specialförening för frivillig utbildning av alla kategorier av personal med pansar- och mekutbildning.
Vårt syfte är att i en förening samla alla inom Stor-Stockholm boende med pansar- och mekutbildning, för att bereda dem möjlighet att genom FBU-kurser vidmakthålla och öka sina militära kunskaper.
Föreningens verksamhet omfattar kompletteringsutbildning, försvarsupplysning och studiebesök.


 

Uppladdad: 2014-01-17 21:23:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-23 20:39:56, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj med äldre band

Uppladdad: 2018-07-25 14:01:17, av: Richard Nyström.Verktyg - åtsida

Uppladdad: 2018-07-25 14:01:32, av: Richard Nyström.Verktyg - frånsida

Uppladdad: 2019-07-17 19:41:52, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-17 19:42:10, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2014-01-23 20:40:20, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2014-01-22 21:54:24Richard Nyström
Stort tack till Robert von Knorring för hjälpen.