I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DelGgm: Svensk-Amerikanska Gästmedaljen vid Delaware-jubileet 1938   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
Den svenska delegationen vid firandet av jubileet 1938 leddes av Prins Bertil. Delegationsmedlemmarna samt de amerikanska värdarna tilldelades denna medalj som de hade på sig vid de olika högtidliga ceremonierna.


 

Uppladdad: 2011-06-06 21:50:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-06 21:51:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-02 22:33:52, av: Richard Nyström.Firandet 1938 med USA-besök av prins Bertil

Uppladdad: 2019-07-12 20:51:48, av: Richard Nyström.Åtsida - Kalmare Nyckel

Uppladdad: 2019-07-12 20:52:37, av: Richard Nyström.Frånsida - Kalmare Nyckel

Uppladdad: 2019-07-12 20:53:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-12 20:54:06, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2019-07-12 20:54:50, av: Richard Nyström.
Kommentarer: