Fritextsök medalj:

 

NTFSM: Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen präglas i åttonde storleken i förgyllt silver. Åtsidan är försedd med H M Konungens bild jämte omskriften ”Carl XVI Gustaf. Sveriges Konung”. Frånsidan upptager omskriften ”Ansvar, Omdöme, Hänsyn” och på det fria utrymmet i medaljens mitt texten ”Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande”. Medaljen är försedd med kunglig krona av fastställd modell och bärs på vänstra sidan av bröstet i vattrat, gult band med 6 mm breda, röda kantränder.


 

Uppladdad: 2013-04-27 20:07:52, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-27 20:08:08, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-01-23 20:35:07, av: Richard Nyström.Åtsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2014-01-23 20:35:24, av: Richard Nyström.Frånsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2014-01-23 20:35:39, av: Richard Nyström.Frånsida - verktygsmaterial

Kommentarer: