Fritextsök medalj:

 

PiMM: Minnesmedalj över de svenska pionjärerna i USA   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref 10/48 i Hovprotokollet. Ur förteckning "Av Konung Gustaf V personligen (efter föredragning av Riksmarskalken) godkända medaljer".
Diameter 39 mm. Förekommer som bärbar i silver och som jetongversion i silver och brons. 

Uppladdad: 2013-02-06 01:13:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-06 01:13:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-19 21:45:07, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2014-10-19 21:45:27, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Uppladdad: 2014-10-26 18:14:22, av: Richard Nyström.Miniatyrämne i brons ca 16mm i diameter.

Uppladdad: 2015-08-02 22:45:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-14 23:21:16, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2017-01-07 13:01:02, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-01-07 13:01:43, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-01-28 22:19:18, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: