I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

BGGM: Bohusläns Gilles i Stockholm förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat den 7 mars 1907 är en ideell förening för i Stockholm och
dess omnejd bosatta personer. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän.

Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem.

Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.


 

Uppladdad: 2013-04-04 11:32:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-04 11:33:17, av: Richard Nyström.Utdelningsceremoni

Uppladdad: 2013-04-04 11:33:41, av: Richard Nyström.Emblem

Uppladdad: 2013-04-04 11:34:08, av: Richard Nyström.Urkund inför grundandet 1907

Kommentarer: