Fritextsök medalj:

 

LABTSM: Lifförsäkrings Aktiebolaget Thules förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1822 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj förekommer i både guld och silver. Den instiftades 1922 till bolagets 50-årsjubileum. Av Erik Lindberg, konstnären bakom Nobelmedaljerna.

Lifförsäkrings AB Thule, senare Thulebolagen, var ett svenskt försäkringsbolag, grundat 1873, och 1963 uppköpt av Skandia.

Initiativtagare och senare direktör var bokhandlaren Per Johan Fagerström. Han hade varit agent för ett franskt företag, och härifrån hämtade han det då nydanande systemet att låta delar av vinsten tillfalla försäkringstagarna.

Från 1888 var Sven Palme (anm. farfar till Olof Palme) dess verkställande direktör, och han gjorde bolaget till Nordens största försäkringsbolag genom att rikta sig till bredare befolkningsgrupper, bland annat till kvinnor.

Genom uppköp och fusioner även Försäkrings AB Brand-Victoria, Försäkrings AB Norrland, Försäkrings AB Skandinavien i det bolag som från 1932[3] kallas Thulebolagen. 1949 köpte Thulekoncernen upp Fenixgruppen med bolagen Brandförsäkrings AB Fenix, Försäkrings AB Heimdall, Försäkrings AB Nordisk Yacht.

Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2013-11-21 23:53:11, av: Jonas Arnell.Åtsida miniatyr

Uppladdad: 2013-11-21 23:55:58, av: Jonas Arnell.Åtsida miniatyr + original

Uppladdad: 2013-11-21 23:56:19, av: Jonas Arnell.Frånsida miniatyr + original

Uppladdad: 2015-04-14 23:02:29, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2015-04-30 19:07:37, av: Richard Nyström.Åtsida - större typ

Uppladdad: 2015-04-30 19:08:00, av: Richard Nyström.Frånsida - större typ

Uppladdad: 2015-04-30 19:08:21, av: Richard Nyström.Etui med damvariant

Uppladdad: 2017-12-31 00:27:07, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2017-12-31 00:27:59, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Kommentarer: