I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LRFMjölkGM: LRF Mjölks medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Guld

PDF
bestammelser_guldmedaljen.pdf

Ytterligare information:
Jmf Svensk Mjölks medalj i guld. Se bif PDF-fil. Ny åtsidestext fr o m 2014. Ges för 23 års prickfri leverans av mjölk.

1958/2014

Namnändring och ny huvudman fr o m 2014 enligt information.

Programförklaring för Guldmedaljen:

Med Guldmedaljprogrammet vill mejeriföreningarna gemensamt uppmärksamma Ditt kvalitetsarbete som mjölk- leverantör. Med Dig som förebild ska konsumenternas positiva syn på svensk mjölkproduktion stärkas. Guldmedalj- programmet är ett komplement till Din mejeriförenings kvalitetsprogram.
Dagens och morgondagens konsumenter ska känna trygg- het och ha tillgång till goda och nyttiga mejeriprodukter. För att kunna erbjuda detta krävs kvalitetssäkringstänkande i hela kedjan från ko till konsument. Arbetet på mjölkgården är basen för kvalitetsarbetet. Ett arbete som omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg, miljöarbete, mjölk- kvalitet och som sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar.


 

Uppladdad: 2014-03-18 15:44:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-18 15:53:45, av: Richard Nyström.Årets medaljörer - 17 mars 2014

Uppladdad: 2014-03-18 15:48:15, av: Richard Nyström.Presentationsbild

Uppladdad: 2018-04-17 10:28:41, av: Richard Nyström.Kungen på väg till medaljutdelning

Uppladdad: 2018-04-17 10:29:08, av: Richard Nyström.Detalj

Kommentarer: