I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖrebrolHushSM: Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i silver av 9:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1867 Valör: Silver
Ytterligare information:
Örebro läns kungliga hushållningssällskap bildades på Örebro slott i januari 1803 och stadgarna godkändes av Kungl. Maj:t tre månader senare.

Hildebrand II s. 486 (nr 73) o 528 (nr 39). Hyckert s. 164 (nr 165).


 

Uppladdad: 2019-06-25 18:52:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-25 18:53:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: