I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MotorfedGFt: Svenska Motorfederationens förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Inskription: "för mångårigt föredömligt uppförande i trafiken". Den i guld gavs ut dessa till medlemmar som framfört fordon prickfritt i 30 år.

Omskrift "RATTENS MÄSTARE VÄGENS RIDDARE".

Svenska Motorfederation bildades 1936 och delar även ut en kungl. förtjänstmedalj. Jmf: MotorfedGM: Sveriges Motorfederationers kungliga medalj i guld.


 

Uppladdad: 2013-02-17 11:06:56, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-02-17 11:07:12, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-02-17 11:26:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-17 11:28:03, av: Richard Nyström.Konung Gustav V:s chaufförs medaljer. Längst till höger Svenska Motorfederationens förtjänsttecken.

Uppladdad: 2017-05-16 20:51:35, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-10-07 20:57:56, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre version

Kommentarer: