Fritextsök medalj:

 

Kungl. Vasaorden - Häroldstecken   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Guld
Ytterligare information:
När Sverige införde riddarordnar 1748 blev endast en härold för Serafimerorden utsedd; det dröjde till 1785 innan de andra ordnarna fick sina egna härolder. Ämbetet som Vasaordens härold har varit obesatt sedan 1865.

Härolderna bar speciella Häroldskåpor, en specialtillverkad häroldsstav och bar alltid den egna ordens ordenstecken på bröstet. Ordenshärolderna blev avskaffade i och med en ordensreform 1952. Dock hade Gustaf III redan 1780 utsett en rikshärold, som även fungerade som härold för Kungl. Maj:ts orden; denne fanns kvar till Ordensreformen 1974.


 

Uppladdad: 2018-03-28 11:25:37, av: Mikael Sundbom.Häroldskåpan

Uppladdad: 2018-03-28 11:25:45, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer: