I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VstbotlfbSM: Västerbottens Landstormsförbund förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ersatt efter 1943 av Västerbottens Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silver (VstbotbfbSM).


 

Uppladdad: 2013-07-19 22:49:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-08 23:13:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-08 23:13:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: