I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ThuleGM: Thulebolagens förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld
Ytterligare information:
LIfförsäkrings AB Thule, senare Thulebolagen, var ett svenskt försäkringsbolag, grundat 1873, och 1963 uppköpt av Skandia. Medalj/tecken instiftas till 75-årsjubileet 1948.

Initiativtagare och senare direktör var bokhandlaren Per Johan Fagerström. Han hade varit agent för ett franskt företag, och härifrån hämtade han det då nydanande systemet att låta delar av vinsten tillfalla försäkringstagarna.

Från 1888 var Sven Palme dess verkställande direktör, och han gjorde bolaget till Nordens största försäkringsbolag genom att rikta sig till bredare befolkningsgrupper, bland annat till kvinnor.

Genom uppköp och fusioner även Försäkrings AB Brand-Victoria, Försäkrings AB Norrland, Försäkrings AB Skandinavien i det bolag som från 1932  kallas Thulebolagen. 1949 köpte Thulekoncernen upp Fenixgruppen med bolagen Brandförsäkrings AB Fenix, Försäkrings AB Heimdall, Försäkrings AB Nordisk Yacht.
Wikipedia


 

Uppladdad: 2019-06-09 11:05:14, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-06-09 11:06:52, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: