Fritextsök medalj:

 

SÖSksfbGM: Sydöstra Skånes Skyttekrets medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Guld
Ytterligare information:
Vanligen förekommer olika bandfärger för skytteförbunds-/skyttekretsars medaljer över tiden. Undantag förekommer.


 

Uppladdad: 2017-12-09 20:00:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-09 20:00:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-09 20:01:03, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2017-12-09 20:01:30, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Kommentarer: