I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VNorrllfbSM: Västernorrlands Landstormsförbund förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Före 1943. Aktuellt ex utdelat 1941.


 

Uppladdad: 2014-10-13 18:39:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-13 18:39:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-26 14:32:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-26 14:33:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-11 21:25:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 21:25:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: