I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RLSfbSFt: Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Silver
Ytterligare information:
Utdelad 1941-1951. Detta förtjänsttecken fortsatte därefter att utdelas under det nya namnet Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken i silver (SCFSFt), som till det yttre liknar ursprungstecknet. Skillnaden tycks bestå i att ursprungstecknets olika delar är uppdelade i fler fält än det senare tecknet som är mera sammanpräglat och homogent.

Förtjänsttecknet är av 8:e storleken.
Band: högrött med två smala gula ränder på vardera sidan.

Nedan: bild av originalplansch för de olika bärandesätten.


 

Uppladdad: 2013-07-05 15:43:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-05 15:43:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-05 15:44:40, av: Richard Nyström.Medaljer och etui

Uppladdad: 2013-07-05 15:45:04, av: Richard Nyström.Medaljplansch

Uppladdad: 2013-10-30 00:19:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-19 22:10:27, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-07-19 22:10:55, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: