I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MiloMMSM: Mellersta militärområdesstabens (MilostabM) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Mellersta militärområdesstaben, MiloM
Medaljen är rund. På åtsidan Mellersta militärområdesstabens heraldiska vapen.
Påskrift på frånsidan: Mellersta Militärdistriktet 2000-2005.


 

Uppladdad: 2010-03-22 20:06:19, av: PeO Sandberg.foto: Armémuseum

Uppladdad: 2016-12-11 18:36:44, av: Richard Nyström.Medalj med miniatyr

Uppladdad: 2019-07-17 19:07:06, av: Mikael Sundbom.Miniatyr - Frånsida

Uppladdad: 2019-09-15 10:45:50, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer: