Fritextsök medalj:

 

RikshvchBMm3stjärn: Rikshemvärnschefens bronsmedalj med tre stjärnor (Tredje tilldelningen)   Sverige

Instiftad år: 2006 Valör: Brons
Ytterligare information:
Rikshemvärnschefens bronsmedalj
Utdelas av rikshemvärnschefen och tilldelas den som genom värdefull
tjänstgöring bidragit till att utveckla Hemvärnet utöver vad tjänsten kräver.
Instiftad
Bronsmedaljen är instiftad av Rikshemvärnsrådet.
Utseende
Rikshemvärnschefens bronsmedalj är i sitt utförande exakt lik Hemvärnets silvermedalj
men utförs i brons och i storlek motsvarande åttonde storleken. Bronsmedaljen
bärs i band av blå färg med två lodräta gula, två mm breda ränder.
Antal
Antal bronsmedaljer som årligen får utdelas bestäms av rikshemvärnschefen. En och
samma person kan tilldelas medaljen max tre gånger, med två stjärnor på medaljbandet
för andra gången och med tre stjärnor för tredje gången. Medaljen tilldelas i
beskriven ordning.
(Ur HvH2016 sida 198)


 

Uppladdad: 2018-02-28 14:17:19, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-02-28 14:17:30, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer:
2018-04-01 14:57:28Richard Nyström
Dessa är sedan tidigare uppladdade. Därför tas dubblettlistning bort.