I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2(2a): Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre belöningsmedalj i silver med emblem och slät frånsida för ingravering av 2:a (=9:e) stl (2a)   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Silver
Ytterligare information:
Referenser

8:e storleken - diameter: 8:e = 31mm (se egen listning):
Hildebrand II s. 216 nr 120 (Gustav III)
Hildebrand II s. 259 nr 42 och 42 a (Gustav IV Adolf)

9:e storleken - diameter 9:e = 36mm:
Hildebrand II s. 368 nr 86 och 86 a (Karl XIV Johan)
Hildebrand II s. 483-484 nr 66 (Karl XV)
Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II)
Hyckert s. 151 nr 118 (Oskar II)
Frånsidan slät för ingravering av den belönades namn.

Inga medaljer med Karl XIII:s eller Oskar I:s porträtt förekommer.

Sällskapet guld- och silvermedalj började utdelas redan år 1772 i form av bl a en jetong med Gustav III:s bild och i princip alltid såsom skådepenningar. Sällskapet erhöll den 19 december 1802 Kungl. Maj:ts tillstånd att utdela medaljer, avsedda att bäras i ett gulgrönt band. Patriotiska Sällskapet stiftades år 1766 och sammanhängde då med sällskapet Pro Patria, varifrån det åtskiljdes den 12 februari år 1772.


 

Uppladdad: 2013-04-01 00:29:12, av: Richard Nyström.Åtsida - utdelad 1804

Uppladdad: 2013-04-01 00:29:38, av: Richard Nyström.Frånsida - utdelad 1804

Uppladdad: 2013-04-01 00:35:46, av: Richard Nyström.Åtsida - utdelad 1810

Uppladdad: 2013-04-01 00:36:12, av: Richard Nyström.Frånsida - utdelad 1810

Uppladdad: 2019-06-16 20:20:57, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-07-30 00:33:11, av: Richard Nyström.Avslag i brons

Kommentarer: