I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvFinlFrivGK(2): Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors (2) - (före 1978)   Sverige

Instiftad år: 1955 Valör: Silver
Ytterligare information:
Band före 1978: ljust mellanblått med gula kantränder med vit heraldisk grankvist i det blå fältet.

Alla svenska frivilliga med fläckfri tjänstgöring och medlemmar av föreningen är berättigade till korset. 1970 ändrades stadgarna så att korset även kan tilldelas icke frivilliga som gjort förbundet stora tjänster. Det finns numrerade och onumrerade kors, och även en version där korset monterats på en träsköld (började utdelas på 1960-talet) en s.k. "hederssköld". Cirka 800 kors har delats ut till frivilliga och ca 300 till icke frivilliga (år 2000).

Ruotsalaisen vapaaehtoisten muistoristi

Hederstavla nedan med namn på stupade soldater.


 

Uppladdad: 2007-09-14 19:27:50, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2013-01-13 16:38:04, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2014-04-17 02:33:34, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2015-06-05 12:06:35, av: Richard Nyström.Hederstavla

Uppladdad: 2015-08-18 02:38:57, av: Richard Nyström.Finlandsfrivilligas Hangö-märke - åtsida

Uppladdad: 2015-08-18 02:39:31, av: Richard Nyström.Finlandsfrivilligas Hangö-märke - frånsida

Uppladdad: 2015-08-19 23:46:52, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-08-19 23:47:20, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-08-19 23:47:50, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2015-08-19 23:48:12, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer, frånsidor

Uppladdad: 2016-08-25 20:25:33, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-08-25 20:25:51, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-01-13 19:25:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-13 19:25:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-13 19:25:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-13 19:26:39, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2018-01-13 19:27:07, av: Richard Nyström.Skriftväxling

Uppladdad: 2018-11-06 16:02:09, av: Richard Nyström.Åtsida - grupp

Uppladdad: 2018-11-06 16:02:26, av: Richard Nyström.Frånsida - grupp

Uppladdad: 2019-07-05 23:28:22, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2019-07-09 20:07:57, av: Richard Nyström.Bildtext

Uppladdad: 2019-07-09 20:09:05, av: Richard Nyström.
Kommentarer: