I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SVFGM: Sveriges Veterinärförbunds (SVF) Hernquistmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1901 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tidigare Svenska Veterinärläkareföreningens Hernquistmedalj.

OBS. Enligt präglingen står det "HERNQVIST" med "qv2, men det kallas för Hernquistmedaljen med "qu". På Skaraborgmedaljen är präglat "HERNQUIST" med "qu". Det förefaller sålunda finnas olika bud om stavningen.

Jmf SkbglVfGm: Skaraborgs läns Veterinärförenings förtjänstmedalj.

Svenska Veterinärläkareföreningen bildades 1860 ”till främjande av veterinärväsendet” och fungerade under detta namn till 1950, då namnändringen till Sveriges Veterinär­förbund gjordes. Initiativet till föreningen kom från ledande företrädare för veterinär­utbildningen och ordförandeposten innehades med få undantag av föreståndaren/ rektorn för skolan ända fram till 1940-talets slut. Från att ha varit en enhetlig förening med årsmötet som högsta beslutande organ utvecklades föreningen/förbundet till en paraplyorganisation för flera delföreningar och sällskap, som till exempel Distrikts­veterinärföreningen och Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning. Dessa fick utse representanter i relation till sin storlek till den fullmäktigeförsamling som så småningom övertog den beslutande funktionen i allt utom valen av ordförande och vice ordförande. Dessa låg fortfarande kvar hos årsmötet, som döptes om till Allmänt Veterinärmöte. På senare tid har ytterligare omorganisationer skett. En fyllig redogörelse finns i den jubileums­­skrift ”Veterinär- yrke i förvandling”, som utgavs till förbundets 150-årsjubileum 2010. Där har f v förbundsordföranden Karin Östensson gett en ingående skildring av förbundets utveckling.

Närmare information om medaljen med förteckning över mottagare på http://www.svf.se/sv/Forbundet/Styrelsen/Kungorelser1/SverigesVeterinarforbunds-hedersutmarkelser/ som visar att både guldmedaljen och silvermedaljen utdelades första gången 1901.

Enligt Veterinärförbundets nuvarande stadgar kan fullmäktige ”besluta om tilldelande av förbundets medalj i guld eller silver till person som på ett utmärkt sätt befrämjat vetenskapliga, organisatoriska eller praktiska gärningar på det veterinära området” (§14).

x. ca 1920; August Högel; rund; 35 mm; guld och silver
Referens:
Proveniens: Svenska Medalj AB, fd Myntverkets verktygssamling (fotografi).
Åtsida: PETTER . HERNQVIST . F. 1726. D. 1808 / AUG. HÖGEL
Frånsida: FÖR REDLIGT ARBETE I VETERINÄRVETENSKAPENS TJÄNST
Det har blivit kutym att dela ut guldmedaljer enbart till veterinärer, medan silvermedaljer kan och ges oftast till icke-veterinärer som på något sätt gynnat veterinärmedicinen/ -yrket. Medaljen går sedan lång tid tillbaka, möjligen till starten av utdelningen, under namnet Hernquistmedaljen, som nu kan sägas vara allmänt vedertaget.


 

Uppladdad: 2018-04-01 23:59:04, av: Richard Nyström.Medalj och miniatyr

Uppladdad: 2014-02-04 16:28:33, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag från fd Myntverkets verktygssamling

Uppladdad: 2014-02-04 16:29:09, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag från fd Myntverkets verktygssamling

Kommentarer:
2019-07-13 11:51:14Mikael Sundbom
Förbundets hedersutmärkelser har hittills tilldelats följande personer:
Guldmedaljen
J Vennerholm och G Kjerrulf (1901), W Hallander (1905), J Ekelund (1923), A Tullberg (1924), A Pålman (1926), H Magnusson (1928), P Schmidt och V Tirén (1930), G Forssell och S Wall (1933), F Regnér och K Vide (1935), J Thygesen (1939), N Frykholm (1944), L Lavesson (1945), S Brock (1950), F Domö (1954), W Hallgren (1956), N Lagerlöf (1962), I Christenson (1968), K Borg, S Hydén, A Johanssen, F Löfstedt, N Ringarp och F Sevelius (1975), G Björkman, H Bergengren, M Ekstam och E Åkerblom (1979), A Bane (1980), J-A Hahn (1981), Ivar Dyrendahl, Ernst Pålsson och Sture A Nilsson (1984), Sten Hedner (1985), Bror Andersson och Ingemar Settergren (1987), Karl-Erik Dolk och Sven Ullberg (1988), Sven-Erik Sjöstrand (1998), Börje Gustafsson (2002), Nils-Olov Hellgren (2002), Gustaf Björck (2004), Lars-Erik Appelgren (2010), Stig Einarsson (2010), Karl Erik Hammarberg (2010), Anna Tidholm (2010), Göran Jönsson (2011), Ingvar Ekesbo (2012).