I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LGIIISM: Livgardets förtjänstmedalj III i silver för internationell utbildningsverksamhet   Sverige

Instiftad år: 2004 Valör: Silver
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2012-12-03 10:06:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-03 10:06:35, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-07-23 12:44:41, av: Richard Nyström.Etuibild - åtsida

Uppladdad: 2019-07-23 12:44:59, av: Richard Nyström.Etuibild - frånsida

Kommentarer:
2011-01-14 18:08:00Mattias Hantoft
Förtjänstmedaljer
Med LG förtjänstmedaljer avses Svea Livgardes förtjänstmedalj, Livgardets dragoners förtjänstmedalj och Livgardets förtjänstmedalj för internationell tbildningsverksamhet.
Förtjänstmedaljerna finns i guld och silver och kan förses med lagerkrans kring namnchiffret då tilldelat för insats av livräddande karaktär och/eller med fara för eget liv.
Den som tilldelas förtjänstmedalj skall även erhåller miniatyrmedalj, släpspänne samt diplom.
Medaljerna graveras med löpande nummer, för guld och silver, och en förteckning för tilldelade medaljer skall föras av Chefen för Livgardet.
Förtjänstmedaljerna finns till åsyn i anslutning till C LG utrymmen.
De är närmare beskrivna i urkund för respektive instiftan.

Grunder för utdelning
Förtjänstmedaljerna är avsedda att utdelas till person, civil eller militär, som på ett mycket förtjänstfullt (guldvalör) eller förtjänstfullt (silvervalör) sätt utfört tjänst, gärning eller prestation som gagnat Livgardet.

Förslag på tilldelning av medalj
Förslagsrätten tillkommer anställd vid Livgardet, som har att insända ett skriftligt förslag såsom handbrev (hbr utan särskilt format) till Chefen Livgardet.
Förslag skall innehålla föreslagen medaljör, föreslag på medalj med motivering, det skall vara underskrivet av förslagsställaren.

Utdelning
Livgardets förtjänstmedaljer skall utdelas under högtidliga former.
Strävan skall vara att utdelning sker tidsmässigt nära orsak till beslutet. När en mer tidlös koppling föreligger skall utdelning ske den 14 januari eller i anslutning till sommarsamling vid regementet.