I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SHRSM: Sveriges Hantverksråds medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1925 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj av Sveriges Hantverksråd, tidigare Sveriges Hantverks- och Småindustriorganisation.

Medaljen hette förut "För yrkenas forkofran".

Sveriges Hantverksorganisation, Sveriges Hantverks- och Industriorganisation, SHIO-Familjeföretagen och Småföretagens Riksorganisation är grunden till det som idag heter Hantverkarnas Riksorganisation. Det närmast tidigare namnet var Sveriges Hantverks- och Småföretag.

Denna medalj delades senast ut 2011 med Konung Carl XVI Gustafs porträtt i yngre version av gravören Leo Holmgren. Denna version ges idag som jetong och är ej bärbar.


 

Uppladdad: 2011-05-14 11:26:34, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-14 11:26:59, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-15 19:11:53, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-15 19:12:07, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-09-03 01:01:25, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-03 01:01:56, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-06-08 09:10:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:10:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:11:18, av: Richard Nyström.Medalj i etui

Uppladdad: 2012-06-08 09:11:55, av: Richard Nyström.Medalj

Uppladdad: 2013-02-12 01:30:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-12 01:30:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 08:55:50, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-18 08:56:07, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-02 00:31:49, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-02 00:32:09, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-02-11 00:10:12, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong, Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-11 00:10:36, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong, Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2016-08-23 22:59:38, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-08-23 23:00:14, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-02-10 20:48:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-10 20:48:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-10 20:49:02, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-02-10 20:49:30, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-09-30 21:14:40, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyrer

Uppladdad: 2018-09-30 21:14:52, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyrer

Uppladdad: 2019-07-14 17:22:31, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2019-07-24 20:47:37, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2013-12-22 23:39:55, av: Richard Nyström.Åtsida - 1988

Uppladdad: 2013-12-22 23:43:04, av: Richard Nyström.Frånsida - 1988

Kommentarer: