I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SödermanlHushSM: Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i silver av 9:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1816 Valör: Silver
Ytterligare information:
Södermanlands läns hushållningssällskap bildades år 1814. Det gick samman med Uppsala och Stockholm 2005.

Bilderna visar medalj tillverkad 2012 av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Första gången sällskapet erhöll auktorisation att prägla medalj var 1816 enligt Hildebrand II s. 300-301 Nr 44.

Denna medalj förekommer i olika tappningar, bärbart såväl som jetong. Se t ex medalj från lantbruksmötet i Nyköping år 1914 nedan.


 

Uppladdad: 2015-05-08 22:22:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-01 15:33:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-23 10:37:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-23 10:38:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-11-26 21:32:41, av: Richard Nyström.Åtsida 1954

Uppladdad: 2014-11-26 21:33:03, av: Richard Nyström.Frånsida 1954

Uppladdad: 2017-10-04 23:17:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-04 23:17:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-16 13:45:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-16 13:47:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-16 13:47:37, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-16 13:48:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: