Fritextsök medalj:

 

SolnalfSM: Solna landstormsförenings förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Hette initialt Solna landstormsföreninga medalj i silver.

Denna medalj liknan SthOsclbfSM: Oscars Landstormsförening i Stockholm förtjänstmedalj i silver, men att i stället för ett svart kors är en vasakärve i guld placerad på åtsidans mitt.


 

Uppladdad: 2013-07-12 13:58:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-12 13:59:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-04 17:47:07, av: Jonas Arnell.Åtsida Bildkälla: Hasse Nilsson 2005

Uppladdad: 2018-07-19 11:36:23, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2018-07-19 11:37:15, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer:
2018-07-19 11:41:51Richard Nyström
Stort tack till Robert von Knorring, Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland mm, som ställt medaljer till förfogande för dokumentation och fotografering.
2013-08-01 15:11:48Peder Peterson
Den ligger i L nu, men såsom historisk eftersom den inte har bärandetillstånd idag.
2013-07-17 21:34:31Richard Nyström
Ref: Braunstein s. 76. Avbildar medalj (b) från landstormsförening med bärandetillstånd i kategori "L" enl då gällande medaljreglemente (1924-1943). Medaljen nu felaktigt flyttad till "Z".