I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj: Karlstads försvarsområde (Fo 52)   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.

HvSM: Karlstads försvarsområde (Fo 52).


 

Uppladdad: 2014-05-04 19:03:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-12-21 17:07:41, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-06-08 22:21:16, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor, preussisk montering

Uppladdad: 2015-06-08 22:21:38, av: Richard Nyström.Grupp - miniatyrer

Uppladdad: 2015-09-23 23:25:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-23 23:25:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-23 23:26:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-23 19:03:53, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-23 19:04:30, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-10 13:48:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-10 13:48:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-10 13:48:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: