I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj i guld av 11:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1818 Valör: Guld
Ytterligare information:
"Slagen på Konungens befallning, att lemnas i guld till Norska Storthingets 12 deputerade, som, anförda af Statsrådet Rosenkrantz, hade öfvervarit kröningsakten. Bars i guldkedja om halsen".

Åtsida: CAROLUS XIV IOHANNES D. G. SVEC. NORV. GOTH. VAND. REX. Porträtt av kungen med krona och hermelinmantel med de fyra ordenskedjorna över denna.

Frånsida: CORONATUS STOCKHOLMIAE DIE XI MAJI A.MDCCCXVIII, i fyra rader inom en olivkrans.

"Kröningsakten förättades af den gamle Ärkebiskopen Jakob Axelsson Lindblom, som jemte Justitie Statsministern Grefve Fredrik Gyllenborg satte kronan på Konungens hufvud. Hyllningen skedde på lejonbacken framför kongl. slottet d. 11 Maj."

Ref: Hildebrand II, s. 337-338 Nr 26

En liknande medalj gjordes till Carl XIV Johans kröning i Norge den 7 september 1818 i Nidarosdomen.
Ref: Hildebrand II, s. 385-386 Nr 127. På bild i slutet. 

Uppladdad: 2011-10-06 02:09:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-06 02:10:01, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2011-10-06 02:16:56, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2011-10-06 02:17:22, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2011-10-10 15:08:34, av: Richard Nyström.Åtsida - silveropia

Uppladdad: 2011-10-10 15:08:56, av: Richard Nyström.Frånsida - silverkopia

Uppladdad: 2011-10-11 02:29:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-11 02:29:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-20 22:19:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-20 22:19:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-20 22:19:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: