I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMiq18mgröntb/mkedja: Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken i grönt band - ändrad till kedja - Enskild medalj   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljdiameter 56 mm. Ref: Hildebrand II s. 353 Nr. 48.

Jmf Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken i grönt band (utdelad 1820).

Det framgår inte om det gröna bandet syftar på Vasaorden eller inte. Det gröna bandet var annars vanligt i kröningsmedaljer till ledamöter av Bondeståndet som utdelades av Gustav IV Adolf, Karl XIII och Karl XIV Johan.

Denna medalj tilldelades fd talmannen i Bondeståndet Lars Olsson med Vasaordens band år 1819. Stamparna till medaljen blev färdiga i oktober samma år med Karl XIV Johans bild. År 1820 beslutades att medaljen fick bäras i kedja. Detta var en ovanlig ändring av en redan given medalj.

Anledningen kan vara att talman Olsson redan hade riddartecknet av Vasaorden 'Vasatrissan' med grönt band, som på den tiden bars i band om halsen (vg se porträtt nedan) och att det då var lämpligt att inte ha en upprepning av bandfärgen för medaljen.

BIOGRAFI:
Olsson, Lars, f 19 jan 1759 i Herrestad, Göt, d 10 sept 1832 där. Ägare av Groröd, Herrestad, 88, av Åker Övra där från 16. Nämndeman vid Lane häradsrätt, Göt, 77, led av bondeståndet vid riksdagarna 86 — 28/30 (led av ståndets kanslidir 92 — 00, av hemliga utsk 00 o 23-28/30, riksbanksfullm 02-29, led av förstärkta statsutsk 23 — 28/30, av allm besvärs- o ekonomiutsk o förstärkta KU 28/30), talman 09/10-17/18. - LLA 12, Iqml 19.

G 1) 29 okt 1775 i Herrestad m Anna Larsdtr, f 16 dec 1753 där, d 17 mars 1787 där, dtr till skattebonden Lars Johansson o Margareta Mårtensdtr; 2) 9 jan 1789 i Herrestad m Borta Olofsdtr, f omkr 1760, d 21 okt 1804 där; 3) 12 maj 1805 i Herrestad m Ottiliana Wilhelmina Kunkel, f 21 aug 1781 Långaryd, Jönk, d 17 mars 1830 i Herrestad, dtr till underlöjtn Carl Fredrik K o Sara Charlotta Groot.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-09-16 15:55:09, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i silver

Uppladdad: 2012-09-16 15:55:37, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i silver

Uppladdad: 2012-09-16 15:56:17, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-09-16 15:56:47, av: Richard Nyström.Detalj i porträtt ovan

Uppladdad: 2018-11-22 14:06:51, av: Richard Nyström.Avslag i brons

Kommentarer:
2013-01-13 15:23:03Richard Nyström
Här var det också bara "grönt band" utan omnämnande av Vasaordens färger. V g se tidigare kommentar. Det är bara om medalj förlänats med ordensfärg som det då blir "Vasordensband" - ej i detta fall. Det måste speciferas i källmaterialet. Ibland är det bara färg och i andra fall "ordensfärg" när det gäller regmedaljer. Annars blir det efterkonstruerad felkälla.
2013-01-13 13:55:51Jonas Arnell
Eftersom annan kunglig medalj har förlänats "med Svärdsordens band" kan man nog se det som troligare att detta fall är "med Vasaordens band", därav mvb i förkortningen vilket följer principen från mserafb.