I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FAKSFt: Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Silver
Ytterligare information:
1934/1948/1958
Medaljen är av 8:e storleken (åttkantig).
Frivilliga Automobilkårens förtjänstmedalj i guld (FAKGFt) 1934-1948.
Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken i guld (FAKGFt) 1948-1958.


 

Uppladdad: 2013-03-04 14:43:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-04 14:43:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-04 14:43:47, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2018-11-06 15:56:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-11-06 15:56:47, av: Richard Nyström.F

Kommentarer: