I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SKFSMjub: SKF - Svenska Kullagerfabriken - jubileumsmedaljer   Sverige

Instiftad år: 1982 Valör: Silver
Ytterligare information:
Två jubileumsmedaljer.
1) 75-års jubileet 1982 med frånsida av 1907 års enkrona på frånsidan. Koncerngemensam.
2) SKF Grekland 1925.

Jmf AseaSMjub: Asea - 100-års jubileumsmedalj, som har liknande symboltema.

Bolaget SKF (ursprungligen Svenska Kullagerfabriken) är ett svenskt industriföretag med huvudkontoret i Gamlestaden i Göteborg. Företaget startades 16 februari 1907 som en avknoppning av Gamlestadens Fabriker.[2]

SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster inom området lager och tätningar, men omfattar också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. SKF har också fått en allt starkare position på områdena linjär rörelse samt högprecisionslager, spindlar och tjänster för verktygsmaskinindustrin. SKF var fram till 2005 också tillverkare av högkvalitetsstål för rullningslager, då segmentet fusionerade med Fundia och Imatra Steel och bildade Ovako. SKF är sedan 2012 organiserat i två affärsområden : Automotive samt Industrial, där det senare är uppdelat på "Strategic Industries" och "Regional Sales and Services".

SKF har tillverkning på mer än 100 platser i världen, samt egna försäljningsbolag i 70 länder, 15 000 distributörer och återförsäljare som servar kunder i hela världen.[3]

Wikipedia

Minska friktion och kostnad. Spara energi och tid. Utforska den historiska resan hur SKF har hjälpt industrier och underlättat i vardagen sedan 1907.

SKF har kontor, fabriker och teknikcenter i mer än 130 länder samt ett växande antal SKF Solution Factories världen över.
1907
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907. Sven Wingquist, uppfinnaren av det dubbelradiga sfäriska kullagret, var en av grundarna och dess första verkställande direktör. Alex Carlander utsågs till styrelseordförande. Aktiekapitalet uppgick till 100 000 kronor. Patentansökan inlämnades den 6 juni. Patent beviljades så småningom i 10 länder. Den första fabriken byggdes på Säve Strandgata i Göteborg.


 

Uppladdad: 2017-07-04 21:25:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:25:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-04 21:37:08, av: Richard Nyström.Åtsida - SKF Grekland

Uppladdad: 2017-07-04 21:37:36, av: Richard Nyström.Frånsida - SKF Grekland

Uppladdad: 2019-07-12 11:57:37, av: Richard Nyström.
Kommentarer: