I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DalénGM: Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld
Ytterligare information:
Gustaf Dalén - medaljen utdelas till personer som har avlagt examina vid Chalmers, till minne av Chalmersingenjören, uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén. Medaljen utdelas för förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden, som spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga grunder via ingenjörstekniken till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande.


 

Uppladdad: 2012-08-05 13:37:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-05 13:37:45, av: Richard Nyström.Mottagaren av 2012 års medalj - Leif Östling

Uppladdad: 2013-05-23 12:50:26, av: Richard Nyström.Artikel från 1960 i GHT.

Uppladdad: 2019-07-25 00:32:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-16 20:29:49, av: Richard Nyström.
Kommentarer: