I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

StAfGM: Stockholms Arbetarförenings förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1936 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj instiftad till 70-årsjubileet 1936.

”Stockholms Arbetare-föreningen, stiftad den 19 Augusti 1866, har till ändamål att åstadkomma ett samband emellan arbetare af alla yrken, för att, genom bildande sysselsättningar på lediga stunder, upplysa och förädla hvarandra samt, för att även förena nöjet med nytta, söka genom Aktieteckning åstadkomma medel till byggande af eget hus med lämplig lokal, anskaffa Bibliotek och upprätta en Folkbank.”

Föreningen Stockholms Forum var när den grundades som Stockholms Arbetareförening år 1866 ingen främmande företeelse. Sedan mer än tjugo år tillbaka hade krafter varit i rörelse för ökad folkupplysning och arbetareklassens andliga och moraliska förkovran eller ”för bekämpande av de breda lagrens dåliga smak och benägenhet för själlösa tidsfördriv”. Tiderna var oroliga och i början av 1800-talet pyrde det i hela Europa ett missnöje med de rådande samhällsförhållandena. Utbrottet kom genom revolutionen i Frankrike 1830.


 

Uppladdad: 2013-05-27 21:16:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-27 21:16:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: