I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UppHushGM/SM: Uppsala läns Kungl. hushållningssällskaps medalj i guld i 8 1/2 storleken   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s. 370 Nr. 92. Förekommer som bärbar (guld) eller jetong (silver).

Denna medalj hade ursprungligen Kronprins Karl Johans porträtt (Nr 91) före 1818 i stället för Karl XIII:s porträtt (gravör: M. Frumerie). Anledningen var att kronprinsen var sällskapet styreman. Senare fick medaljen Karl XIV Johans kungaporträtt.

Signerat: L. G.

Frånsidestext: FÖR OMTANKA OCH IDOGHET AF UPSALA LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLLSKAP - inom en olivkrans.

Upsala läns kongl. hushållnings sällskaps medalj i guld av 8:e storleken (enl. Hildebrand). Vikt_ 29,7 gram. 23K i själva medaljen, 18K i kronan. 8½:e storleken. Präglat av Kungl. Myntet.

Olika kronor upptill beroende på tillverkningsepok. Utdelad även på 1900-talet med Karl XVI Johans porträtt. 

Uppladdad: 2016-02-02 22:36:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-02-02 22:36:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-10-22 19:47:28, av: Richard Nyström.Åtsida - Vikt utan band ca 36,2 gram Stämplad på kanten GULD 1915

Uppladdad: 2017-10-22 19:48:14, av: Richard Nyström.Frånsida - Vikt utan band ca 36,2 gram Stämplad på kanten GULD 1915

Uppladdad: 2019-07-11 19:45:18, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-07-11 19:45:41, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Uppladdad: 2013-09-16 23:41:39, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2013-09-16 23:42:12, av: Jonas Arnell.Frånsida

Kommentarer: