I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GM/SM/BMbv: Medaljen För befrämjad vaccination   Sverige

Instiftad år: 1815 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter på äldre ca 39 mm, vikt 18,5 g.

Regeringsmedalj 1) vitt band 2) högblått band med vita kanter.

När smittkoppsvaccination blev obligatorisk i Sverige år 1816 instiftades också medaljer för att premiera den som med berömligt nit sökt befrämja vaccinationen.
Kongl. Sundhets-Collegium (föregångare till dagens Socialstyrelse) fick Kongl Maj:ts uppdrag att övervaka vaccinationerna och se till att vaccin fanns tillgängligt. Det upprättades vaccindepåer, dels i Stockholm, dels på tio orter utanför huvudstaden, men även provinsial- och stadsläkare fick tillstånd att förse sig med »ägta vaccinämne».
Enligt »Handbok för vaccinatörer», utgiven av Kongl Sundhets-Collegium 1854, kunde ympämnet tas från spenarna på kor eller från en av vaccination framkallad koppa hos en frisk person. Det ålåg läkaren att förvissa sig om att denna person dels verkade frisk, dels att inte smittosam sjukdom för tillfället fanns i familjen eller kunde misstänkas ha överförts från tidigare generation. Ympämnet skulle med spetsen av en vass nål eller lansett tas från en klar koppa och gärna överföras direkt till den som skulle vaccineras.
Av Ingrid Richter-Thorén, medicinhistoriska museet, Uppsala
----------------------------------------------------------------------
Medalj (diameter 35-36 mm) kunde hängas på bröstet i band eller anbringas som brosch eller hänga i kedja eller snöre om halsen. Man kunde få medalj för 200 utförda vaccinationer; finare medalj för 1000; och för ännu fler kunde medaljen vara av guld. Medaljerna hade vitt band. Andra bandfärger förekommer också och kan då ha improviserats inofficiellt utan formellt bärandetillstånd, på landsorten.

Den första reguljära vaccinationsmedaljen tillkom 1804 under Napoleon. Sverige var det andra landet i Europa att instifta vaccinationsmedaljer, efter inspiration av den franska kommunala vaccinationsmedaljen som utgavs 1814 i Paris. Vaccinationsmedaljer producerades även i Ryssland. Den första svenska medaljen med Karl XIII:s porträtt var icke bärbar utan skulle förvaras. Medaljen upphörde, enl. Christian Thorén, vid Göteborgs Stadsmuseum, 1916 då medicinalstyrelsen beslutade att vaccineringar skullel uföras av läkare och annan mer kvalificerad personal varför särskild uppmuntran ej längre ansågs nödvändigt. År 1980 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) världen vara fri från smittkoppor och avslutade därmed ett framgångsrikt, drygt tioårigt utrotningsprojekt.

En speciell vaccinationsmedalj projekterades i Sverige redan 1783 för koppympningen av kronprinsen (Gustav IV Adolf). Medaljen som beslutades, blev av olika orsaker aldrig präglad (Bild nedan).
Richard Nyström


 

Uppladdad: 2011-06-07 22:45:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-07 22:45:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-07 22:46:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-07 22:46:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:42:23, av: Richard Nyström.Åtsida - silver

Uppladdad: 2012-07-24 02:42:47, av: Richard Nyström.Frånsida - silver

Uppladdad: 2012-07-24 02:47:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:48:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:49:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:49:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:53:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:53:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:54:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:55:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:56:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:57:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:57:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:57:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:59:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 02:59:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 03:00:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 03:00:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 03:06:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-24 03:06:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-24 15:40:13, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre typ Karl XIV Johan

Uppladdad: 2012-07-24 15:40:47, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre typ Karl XIV Johan

Uppladdad: 2012-07-24 15:42:31, av: Richard Nyström.Åtsida - äldsta versionen, Karl XIII

Uppladdad: 2012-07-24 15:43:03, av: Richard Nyström.Frånsida - äldsta versionen, Karl XIII

Uppladdad: 2013-04-22 22:01:17, av: Richard Nyström.Åtsida - Karl XV - originalband

Uppladdad: 2013-04-22 22:01:38, av: Richard Nyström.Frånsida - Karl XV - originalband

Uppladdad: 2013-12-11 10:43:46, av: Richard Nyström.Åtsida - broschvariant

Uppladdad: 2013-12-11 10:44:20, av: Richard Nyström.Frånsida - broschvariant

Uppladdad: 2014-03-23 18:03:46, av: Richard Nyström.Åtsida - att förvaras

Uppladdad: 2014-03-23 18:04:07, av: Richard Nyström.Frånsida att förvaras

Uppladdad: 2014-10-24 23:49:27, av: Richard Nyström.Åtsida - höglått band med gula kanter (regeringsbandsfärg)

Uppladdad: 2014-10-24 23:49:49, av: Richard Nyström.Frånsida - höglått band med gula kanter (regeringsbandsfärg)

Uppladdad: 2015-01-22 23:28:39, av: Richard Nyström.Åtsida - brosch

Uppladdad: 2015-01-22 23:28:53, av: Richard Nyström.Frånsida - brosch

Uppladdad: 2015-02-09 00:11:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-09 00:12:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-12-21 18:21:09, av: Richard Nyström.Åtsida - brons, avslag eller jetongversion

Uppladdad: 2015-12-21 18:21:36, av: Richard Nyström.Frånsida - brons, avslag eller jetongversion

Uppladdad: 2016-10-04 21:16:05, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-03-17 21:29:13, av: Richard Nyström.Oscar II

Uppladdad: 2017-04-25 20:55:57, av: Richard Nyström.CARL FREDRIK SESEMAN (1781-1819), bägare, silver, Arboga, med infälld medalj signerad Frumerie, föreställande Carl XIV Johan, delvis svisselerad dekor, höjd 2, 8,5x4 cm, vikt ca 67 g

Uppladdad: 2017-06-21 23:24:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-21 23:24:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-09 20:28:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-09 20:28:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-09-03 21:19:04, av: Richard Nyström.Åtsida och frånsida

Uppladdad: 2018-10-23 20:50:02, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-06-13 16:24:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-13 16:24:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-17 16:08:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-17 16:09:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-17 16:11:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-17 16:11:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-09-23 19:44:02, av: Richard Nyström.Medalj till åminnelse av Kronprinsens (Gustav IV Adolf) vaccination år 1783

Uppladdad: 2012-07-25 21:11:42, av: Richard Nyström.Åtsida - fransk förlagan från 1814

Uppladdad: 2012-07-25 21:13:05, av: Richard Nyström.Frånsida - fransk förlagan från 1814

Uppladdad: 2012-09-23 19:45:21, av: Richard Nyström.Studium av vaccinationsmedaljens historia av Torgny Lindgren, tryckt 1961

Kommentarer:
2019-09-17 16:20:14Richard Nyström
Denna medalj omklassificerad till regeringsmedalj (från officiell medalj) då Löfström omnämner dessa i listorna bland utdelade Illis Quorum Meruere Labores.

Vidare har ett tillräckligt stort antal påträffats med regeringsmedaljernas ursprungliga vita alt högblå band med gula kanter. Båda sorterna utdelade över flera kungar.
2015-12-21 18:23:44Richard Nyström
En bronsversion har påträffats. Huruvida det är frågan om reguljärt utdelad jetong eller enbart frågan om ett provavslag är okänt.