Fritextsök medalj:

 

OII:sJmt: Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken (1897) - för anförvanter och hov   Sverige

Instiftad år: 1897 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen bärens i serafimerband. Tilldelades Konungens anförvanter, medlemmar av hovet samt "en del andra" som det heter. Utdelad till gäster vid jubiléet.


 

Uppladdad: 2009-01-18 08:30:20, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2013-02-19 17:59:47, av: Jonas Arnell.Åtsida bildkälla: Löfström

Uppladdad: 2014-01-11 07:48:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-29 08:33:06, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-12-29 08:33:38, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-01-31 11:00:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-21 19:57:49, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-10-21 19:58:07, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2010-02-07 16:04:21Ulf Persson
Utdelades i 232 exemplar