I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KritianstadlHushstGM/SM/BM: Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1887 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 51 mm. Konstnär: Lea Ahlborn. Guld, 23K respektive 18K. Ø 51 mm, vikt c:a 137 gram.

Ref: Hyckert s. 163 Nr. 162.

Sällskapet stiftades d. 23 januari 1813.

Beskrivning av aversen och alterniv, efter en inledning om MalmöhuslHushstM och dess häradsvapen baserade på danske forskaren A. THISETS arbeten publicerade i Historisk Tidskrift för Skåneland:
"Man kan nu blott hoppas, att en lika grundlig revidering, med anlitande af samma danska urkund, måtte företagas med Kristianstads läns häradsvapen, hvilka i några fall blifvit under tidernas längd förvanskade och i andra utbytta mot mindre uttrycksfulla.
Å Kristianstads läns Hushållningssällskaps stora medalj, hvarå häradsvapnen säkerligen modellerats efter de å domarekanslierna befintliga häradssigillen, har sålunda å Albo härads stolta vapen, en yxa, korsande tre svärdsklingor, yxan bortfallit och klingorna förbytts till tre ålar (!). Bjäre härads helgon är förvandladt till en tarflig kvinnobild och Jerrestads vackra nyckel har moderniserats till en vanlig hvardagspjes. Östra Göinge härads krigiska emblem, en arm, hållande en fana öfver fem pallisader, har utbytts mot ett par omotiverade fredliga palmkvistar eller sädeskärfvar i kors, och V. Göinge härads häst har fått vika för ett, för den magra Göingebygden så främmande emblem, som ett par ymnighetshorn. Norra Åsbo härads lodjur och Södra Åsbo härads björn hafva aflösts af tvenne temligen intetsägande solbelysta skogsdungar.
Ur Quennerstedt, August (1914). Bondetåget från Skåne 1914 1 Under Magnus Stenbocks fanor / 2 Skånska bondefanorna 1710 o. 1914 / C. H. Norlander. Lund: H. Ohlssons, s. 23.

Litteratur

Carl M Björklund, “Kristianstads läns hushållningssällskap 1964‑1974 : tio händelserika år”, 1974, s. 12.

Avbildad medalj, nederst, proveniens: tilldelad riksdagsmannen Gustaf Elofsson (1897- 1971).


 

Uppladdad: 2015-09-03 23:58:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-03 23:59:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-23 12:57:56, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i silver

Uppladdad: 2013-02-23 12:58:14, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i silver

Uppladdad: 2018-11-16 14:43:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-11-16 14:43:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-11-16 14:43:41, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-29 20:22:18, av: Richard Nyström.Åtsida - brons

Uppladdad: 2019-09-29 20:23:14, av: Richard Nyström.Frånsida - brons

Uppladdad: 2019-09-29 20:23:57, av: Richard Nyström.Etuibild - brons

Kommentarer: