I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KAKCvRGM: Kungliga Automobil Klubben - Clarence von Rosen Medaljen   Sverige

Instiftad år: 1933 Valör: Guld
Ytterligare information:
Carl Clarence von Rosen, född 12 maj 1867 i Stockholm, död 19 augusti 1955, var en svensk greve, militär och hovstallmästare. Han var förgrundsgestalt inom svensk idrottsrörelse..

Han var ordf i K automobilklubben 1903–32 och dess grundare.

Medaljen har först utdelat som jetong (2. nedan) varefter den de närmaste fem åren har omvandlats till en bärbar medalj (1).

1. Fakta:

Clarence von Rosen Medaljen instiftades 1933 av KAK styrelse till minne av KAKs grundare Clarence von Rosen och hans betydelsefulla verksamhet för den svenska bilismen. Medaljen utdelas som ”belöning av en uppmärksammad och betydelsefull insats inom trafikområdet såväl på land som sjö eller i luften”. Stadgarna talar om en ”verkligt banbrytande prestation, forskargärning, eller ann verksamhet som varit till betydande gagn för utvecklingen”.

KAK:s Expertråd bereder frågan för beslut i KAK:s styrelse.

2. Jetong i guld - 82 gram.-

"Solid gold Swedish medallion that commemorates the Swedish Count Clarence Von Rosen , later discovered to be a Swedish upper class Nazi sympathizer (Von Rosen's wife's sister, Carin von Kantzow, married the infamous Hermann Göring , #2 behind Hitler in the Nazi Regime). The medal is solid 18K gold about 2.6 ounces. It was given to my grandfather (on 3-22-34), who was a key figure in the Royal Automobile Club. Von Rosen was a Swedish historical figure -- an athlete, military officer and Crown Equerry to the King of Sweden. Von Rosen became a member of the International Olympic Committee in 1900, and was credited for the re-introduction of the Equestrian at the Summer Olympics, after it was dropped. He competed in many sports as well.
Von Rosen founded the Kungliga Automobil Klubben, KAK, in 1903, which became the Royal Automobile club in 1908 after being awarded royal designation by King Gustav V.
Erland Bratt was Secretary General of the Royal Automobile Club from 1909 to 1920; the Motor Vehicle Inspector from 1911 and the inspector for the authorized driving schools in Stockholm, from 1924.
von Rosen was also the first chairman of the Swedish Football Association. In honor of his name, the champions of Swedish football was each year between 1904 and 2000 rewarded the von Rosens pokal (English: von Rosen's trophy). However, in the year 2000, after the "re-discovery" (it was news in the early 1920s) of von Rosen's wife's sister had married the infamous Nazi leader Hermann Göring, the trophy was replaced by Lennart Johanssons Pokal (from ).
The solid gold medallion is designed by Rafael Radberg in 1927, and is in a box from CC Sporrong & Co, from Stockholm.
This is an absolute antique and collectible, especially for those collecting Swedish or Nazi-related antiques and collectables.


 

Uppladdad: 2019-08-29 19:51:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-29 19:52:14, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-08-29 19:52:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-29 19:59:10, av: Richard Nyström.Medalutdelning

Uppladdad: 2019-08-29 21:51:14, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-16 23:16:05, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-16 23:16:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-16 23:16:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-16 23:17:01, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2019-08-29 19:50:06, av: Richard Nyström.Clarence von Rosen

Kommentarer: