Fritextsök medalj:

 

GävlBufSM: Gävle Befälsutbildningsförenings medalj (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.


 

Uppladdad: 2014-05-14 10:52:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-14 10:52:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-21 01:16:11, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-04-21 01:16:35, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2017-12-23 20:50:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-23 20:50:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: